top of page

Första besöket coachning

Vi börjar med ett första kostnadsfritt samtal då vi tittar närmare på din situation och vad du vill ha hjälp med. Utifrån det tittar vi på hur ett kommande samarbete skulle kunna utformas.

Därefter ägnas samtalen åt att tydliggöra mål och skapa handlingsplaner för att nå dem samt följa upp din utveckling. Samtalen är 45-60 min långa och mellan våra samtal har du möjlighet att få stöd via telefon eller e-post vid behov. Jag erbjuder enskilda samtal och paket om fem samtal.

Vi börjar med ett första kostnadsfritt samtal då vi tittar närmare på din situation och vad du vill ha hjälp med. Vi går igenom hur ett kommande samarbete skulle se ut.

Jag utgår från nuläget och jobbar fram till ett framtida läge där ständiga förbättringar är ledord och vårt fokus.

Jag samarbetar med er för att nå bästa resultat där  framtid och målsättning är i fokus.

Coachning av grupper och individer sker under förändringsperioden och kan även erbjudas efter förändringsperioden.

bottom of page