top of page
akupunktur

Dry Needling

Dry needling är en behandlingsmetod som använder tunna nålar för att penetrera huden och nå muskelspänningar eller triggerpunkter. Genom att stimulera dessa punkter kan spänningar och muskelknutor frigöras, vilket leder till minskad smärta, förbättrad rörlighet och ökad blodcirkulation i det behandlade området. Dry needling kan vara effektivt för att behandla muskelsmärta, spänningar och olika muskulo- skeletala problem. Det är en säker och effektiv teknik som kan komplettera andra former av fysioterapi, rehabilitering och massagebehandlingar. 

 

Dry needling implementeras endast efter att vi gemensamt har utvärderat och kommit överens om att det kan vara en lämplig behandlingsstrategi för att adressera dina specifika behov och mål och därför kan det endast bokas efter det första mötet.

bottom of page