top of page
Växt och bok

Samtal

Samtal erbjuder en plattform för att utforska och förstå de underliggande orsakerna till känslor som utmattning, trötthet och burn out. Genom att prata med en professionell kan vi tillsammans identifiera stressorer och beteenden som bidrar till dessa tillstånd och hitta verktyg för att hantera och minska stress. 

 

Samtal är också effektiva för att inspirera förändringar i livsstilsvanor och skapa strategier för att nå mål. För idrottare kan samtal förbättra fokus och prestation. Dessutom kan samtal hjälpa till att hantera känslor av att vara fast i en situation och främja personlig tillväxt och utveckling.

bottom of page