top of page
DK_Symbol_F„rg_M”rk_RGB.jpg

”Genomgående har samtalen handlat om hur jag som avdelningschef på bästa sätt kan skapa en välfungerande ledningsgrupp samt vad mitt mål och ledarskap är i det forumet. Maria fick mig att tänka till och komma med lösningar. Svårt men nyttigt” 

Agneta Pettersson, avdelningschef

Coachning

Coachning handlar om att hjälpa människor att utveckla sig själva. Det är en professionell samtalsmetodik som hjälper dig att tydliggöra och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Det handlar också om att ge dig nya insikter och öka din motivation. Detta görs genom öppna, kraftfulla frågor, aktivt lyssnande, feedback och handlingsfokuserat lärande. Coachning är inte terapi eller rådgivning utan handlar om att hjälpa dig att ta reda på vart du vill, hur du ska komma dit och hur du ska hantera eventuella hinder som kan uppstå längs vägen.

Tjänster

Olika typer av coachning

Utbildningspaket

Ledarskap och organisation

OLIKA TYPER AV COACHNING

Coachning för privatpersoner

– För dig som vill få ut ännu mer av livet och förverkliga dina drömmar. Passar dig både om du har ett problem du vill komma till rätta med eller om du helt enkelt bara vill göra bra ännu bättre. Forma en livssituation du vill ha.

Chefscoachning

– För ledare och chefer på alla nivåer som vill bli tydligare i sitt ledarskap och utvecklas i sin roll för att skapa starkare team och nå organisationens mål.

 

Ny som chef

– För dig som för första gången går in i rollen som ledare och vill skapa en bra grund för ditt ledarskap. Vi tittar på hur du kan skapa ett personligt ledarskap utifrån dina styrkor och värderingar och hur du hanterar de utmaningar du ställs inför.

Medarbetarcoachning

– För alla medarbetare inom organisationen som vill fortsätta utvecklas och nå sin fulla potential. Nå sina mål på jobbet, stresshantering, styr upp och prioritera sin tid.

Gruppcoachning

– Jag jobbar med teamet för att uppnå ett optimalt team som jobbar tillsammans mot gemensamma mål och som förstår hur de som individer på bästa sätt kan samverka med varandra.

UTBILDNINGSPAKET

Jag erbjuder er olika utbildningar efter behovsanalys!

Jag vill hjälpa er att skapa ett högre engagemang och förtroende bland medarbetare där det finns en tydlig värdegrund att utgå ifrån och som leder till ökad lönsamhet.

Jag anpassar utbildningar efter just era behov. Varje utbildning är anpassad för att du som ledare skall kunna fortsätta att utbilda nya medarbetare inom samma tema.

Exempel på utbildningar är:

• Ledarskapsutveckling med fokus på kommunikation

• Självgående medarbetare med coachning och feedback som grund

• Led dig själv för att leda andra

Workshop om mål och uppföljning.

Alla inom företaget jobbar mot samma målbild och vet vad som adderar värde till kund.

Hur arbetar vi för att komma dit?

Genom individuell coachning utvecklas du som ledare och medarbetare – se även individuell coachning

LEDARSKAP & ORGANISATION

Jag hjälper er att skapa ett mervärde åt företaget så att företaget kan leverera i världsklass!

Du utvecklas som ledare och som medarbetare!

Förändring är konstant och genom att jobba med förändringsledning ser du och dina medarbetare till att alltid arbeta proaktivt och ligga i framkant.

När du som ledare satt en strategi och mål för verksamheten behövs vissa saker förändras för att uppnå strategin och målsättningen.  Det kan vara stora förändringar för medarbetarna. För att leda i förändring krävs kunskap och verktyg för att uppnå bästa resultat. Jag tar fram en strategi tillsammans som passar just ditt företag eller organisation. Medarbetarna involveras och tillsammans startar er förändringsresa.

 

Jag utgår från nuläget och jobbar fram till ett framtida läge där ständiga förbättringar är ledord och vårt fokus.

Jag samarbetar med er för att nå bästa resultat där  framtid och målsättning är i fokus.

Jag har många års erfarenhet av att leda och utveckla team. Jag har de modeller och verktyg som behövs för att ta nästa steg och utvecklas till ett sammansvetsat team.

Vill du kicka igång ditt team och få en nystart under året, kan vi erbjuda konferenser i en härlig miljö med många olika utomhusaktiviteter. 

Jag hjälper er att anordna bl. a. kick-off, affärsplaneringar och konferenser.

bottom of page