top of page
Image by Sincerely Media

Rehab: Hållning och rörelsevanor

Tillsammans med dig fokuserar vi på att förbättra din hållning och dina rörelsevanor för att främja långsiktig hälsa och välbefinnande. Genom övningar och tekniker hjälper det dig att korrigera felaktiga rörelsemönster och förbättra din kroppsmekanik, vilket minskar risken för skador och främjar en bättre kroppsbalans och komfort i vardagen.

bottom of page