top of page

VAD GÖR EN KIROPRAKTOR?

En kiropraktor är specialiserad på besvär i rörelseapparaten och i nervsystemet.

 

De vanligaste problemen en kiropraktor behandlar är ryggsmärtor, ischias, nack- och axelsmärtor, huvudvärk, frusen axel, yrsel, käkproblematik, idrottsskador samt arm-, ben- och bäckensmärtor. Det är en behandlingsform som bland annat omfattar diagnostik, behandling och förebygger besvär i rörelseapparaten. Den kiropraktiska behandlingen har som målsättning att återställa och optimera kroppens ledfunktion samt främja förebyggande för att öka och bibehålla en god hälsa.

Många går bara till en kiropraktor när man har ont, det kan även vara bra att få kiropraktisk behandling i förebyggande syfte. När en dåligt fungerande led behandlas i ett tidigt skede kan man klara sig bättre från möjliga framtida problem.

Vår kiropraktor är legitimerad av socialstyrelsen samt arbetar enligt Hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Innehar patient- och ansvarsförsäkring, medlemskap i LKR (Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation) samt i SACO.

OM KIROPRAKTIK

Kiropraktik är världens tredje största primärvårdsyrke efterföljande läkare och tandläkare. Kiropraktik ingår i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap, CIOMS. För att få detta erkännande krävs det att yrkeskåren uppvisar hög säkerhet och vetenskapligt dokumenterad behandlingseffekt.

Kiropraktik är en vetenskap som bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas i takt med aktuell forskning. Kiropraktorn har en hög yrkesspecialisering inom hälsa och sjukdom i rörelseapparaten samt nervsystemet och har därtill mycket goda röntgenkunskaper.

Definition av kiropraktik enligt WHO:

- En hälsoprofession som ställer diagnos, behandlar och förebygger funktionsstörningar i rörelseorgan och de effekter dessa funktionsstörningar kan ha på nervsystemet och individens generella hälsa.

Kiropraktik är en orsakssökande behandlingsmetod. Kiropraktorn vill ta reda på och behandla orsaken till dina problem och inte bara behandla symtomen eftersom att smärtan då ofta återkommer.

DK_Symbol_F„rg_M”rk_RGB.jpg

Hur går en kiropraktisk behandling till?
Kiropraktorer har oftast fem års vårdutbildning för att få utföra behandlingar. En kiropraktisk behandling är en trygg behandlingsform baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Kiropraktorn undersöker muskler och leder i ryggraden med händerna för att känna av eventuella spänningar, rörelsemönster och skador.
Behandlingarna fokuserar på att med rådgivning och evidensbaserade, främst manuella metoder förbättra kroppens funktion och minska smärta. En vanlig behandling är kiropraktisk manipulationsbehandling för att förbättra ledfunktionen i ryggraden. Behandlingen innebär en snabb och kontrollerad sträckning av en leds muskler och ledkapslar som gör att signalerna mellan led, muskler och nervsystem förbättras och smärtan minskar. Kiropraktorn arbetar efter den biopsykosociala modellen och har alltid en helhetssyn på sin patient och ser till patientens situation. Att bli behandlad av en kiropraktor är sällan speciellt smärtsamt och patienten upplever ofta ökad rörlighet och mindre stelhet direkt efter behandlingen.

Varför kiropraktik?
Kiropraktorer har ryggradsrelaterade besvär som sin främsta kompetens. Besvär från rörelseorganen, främst rygg- och nackrelaterade besvär, är en av vår tids nya folksjukdomar. I både internationella och svenska studier är rygg- och nackrelaterade besvär en av de sammantaget mest funktionsnedsättande, sjukskrivningsdrivande och kostsamma sjukdomstillstånden. Folkhälsomyndighetens nationella enkät 2016 visar att 46% av alla svenskar haft besvär med ryggen och 50% med nacken under samma år. Kostnaderna är svårberäknade men ligger på en hög nivå, både som direkta vårdkostnader och ett stort produktionsbortfall.
Bortom statistiken döljer sig människor vars liv i många fall påverkas kraftigt. Besvär med ryggraden har många orsaker och kan ge upphov till mycket smärta och funktionsnedsättning, även vardagliga sysslor kan bli omöjliga att utföra och man kanske drar sig undan från sociala aktiviteter. Kiropraktorer har en viktig roll i arbetet att vända utvecklingen av den folkhälsoutmaning som rygg- och nackbesvär är.

Vilka besvär behandlar en kiropraktor?
Varje patient behandlas utifrån deras individuella förutsättningar. Ryggskott, ischias, whiplashskador, smärta i axlar och nacke, domningar i armar, ben och höfter är några av de områden som kiropraktorn kan bedöma, behandla och vägleda kring.

Kiropraktor är en erkänd profession
Kiropraktik är en världsomspännade profession med kiropraktorerna samlade under världsfederationen World Federation of Chiropractic (WFC). WFC beskriver kiropraktik som en distinkt profession med särskilda kompetenskrav. I Sverige är kiropraktorer legitimerade primärvårdgivare och det behövs ingen remiss för att besöka en kiropraktor.
Om ytterligare undersökning eller behandling
behövs hänvisas patienten vanligtvis vidare till sin husläkare.

Kiropraktik i Sverige/LKR
Sverige fick sin första kiropraktor 1921.Diplomerade Chiropraktikers Förening grundades år 1936. Den föreningen blev sedan Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR). Man erhöll statlig legitimation av Riksdagen 1989.
LKR organiserar de svenska kiropraktorerna med akademisk examen från ett för kiropraktorer godkänt lärosäte. LKR:s medlemmar är organiserade i nationella yrkesförbund som är medlemmar i regionala och internationella organisationer, som European Chiropractic Union (ECU) och World Federation of Chiropractic (WFC). WFC är medlem i WHO och dess organ för medicinsk vetenskap, Council of International Organisation for Medical Science (CIOMS). LKR är medlem i SRAT, som är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation).
Idag finns det ungefär 950 legitimerade kiropraktorer i Sverige varav cirka 300 med akademisk examen.

bottom of page